Yükleniyor...
 

Erişilebilirlik

Erişilebilirlik, araştırma odaklı olarak engelli kullanıcılar için nitelikli bir kullanıcı deneyimi bir başka deyişle erişilebilir / kullanıcı dostu ortamlar tasarlama faaliyetidir.
 

Erişilebilirlik Uzman Değerlendirmesi (Accessibility Audit)

Dijital ortamların hem içerik hem de kod düzeyinde uzmanlar tarafından tüm engelli gruplarının ihtiyaçlarına yönelik olarak değerlendirilmesi ve uygunluğun raporlanmasıdır.
Destek teknolojileri adı verilen ve farklı kategorilerdeki engelli kullanıcıların kullanabileceği donanım ve yazılım araçları ile engelli bireylerin bilişim teknolojilerini kullanmaları mümkündür. Ancak donanım seviyesindeki teknolojilerin engelli bireylerin kullanımına sunulması problemleri çözmemektedir, çünkü çevrim-içi içeriğin bu teknolojiler tarafından okunabilmesi için erişilebilir olması gerekmektedir.
Değerlendirme tasarım sürecinde çalışan bir prototiple yapılabileceği gibi kodlama aşamasına da dahil edilebilir.
Dijital ortamın tüm dezavantajlı gruplar göz önünde bulundurularak küresel düzeyde kabul görmüş erişilebilirlik rehber kurallarına (örneğin, Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG)) göre değerlendirilmesi ile gerçekleştirilir.
 

Erişilebilirlik Testleri (Accessibility Test)

Dijital ortamların engelli ya da dezavantajlı kullanıcılarla birlikte test edilmesi ve raporlanmasıdır.
 Türkiye’deki engelli nüfusunun toplam nüfusun %10-12’sine tekabül ettiği tahmin edilmektedir. Yaygın kanının aksine engelli bireyler bilişim teknolojilerini kullanmak konusunda oldukça istekli davranmaktadır. Bu noktada dezavantajlı kullanıcı gruplarını dijital dönüşüm sürecine dahil etmek müşteri sadakatini artırmakla birlikte dijital ortam deneyimini herkes adına iyileştirir.
Değerlendirme tasarım sürecinin sonuna doğru, çalışan bir prototip ile yapılmalıdır. 
Engelli kullanıcılarla gerçekleştirilecek testler veya uzman değerlendirme yöntemiyle erişilebilirlik ölçülebilir.