Yükleniyor...
 

Keşif

Deneyim tasarımı sürecinin başında kullanıcı ihtiyaçlarının iş hedefleri ve teknolojik gereksinimlere bağlı olarak tespit edildiği süreçtir.
 

Kullanıcı Görüşmesi (User Interview)

Kullanıcıların bir ürün veya hizmet hakkında ne hissettiklerini anlamak ve nitelikli bilgi toplamak için yapılan yüz yüze görüşmelerdir. Katılımcıların kendilerini rahat hissettiklerinden emin olmak için tarafsız bir biçimde yürütülür.
Bir ankete göre daha detaylı ve daha nitelikli bir geri bildirim sağlar. Kullanıcı davranışına tanık olmak, onların ihtiyaçlarını ve hedeflerini keşfetmek, son olarak da kullanıcının ürün veya hizmet ile ilgili verilen görevleri nasıl tamamlamayı düşündüğünü gözlemlemek için kullanılır.
Tasarım aşamasının başlangıcında veya tasarım süreci boyunca yapılabilir. Senaryonun görüşmenin konusundan uzaklaşmadan, önemli noktaları tarafsız ve objektif bir bakış açısıyla kavrayarak oluşturulduğundan emin olunmalıdır.
Katılımcıların kendilerini rahat hissettiği bir ortamda yürütülür. Görüşmenin başında konuların listeleri hazırlanır, oturum sırasında katılımcıyı yönlendirmekten kaçınmak için açık sorular sorulur.
 

Kestirimsel Analitik & Modelleme (Predictive Analytics & Modelling)

Sektörel anlamda geleceğe dair tahminlerin, eğilimlerin, öngörülerin mevcut bilgi kümelerine bakılarak ortaya konulmasıdır.
Öngörülemeyen eğilimlerin, ihtiyaçların, tahminlerin kantitatif analizlerden yararlanılarak netleştirilmesi ve buna yönelik bir strateji oluşturulması sürecinde kullanılır.
Genellikle gelecekteki bir durumu öngörmek için kullanılsa da herhangi bir bilinmeyen ya da ne zaman gerçekleşeceği öngörülemeyen bir durumla karşılaşıldığında da kullanılabilir.
Veri girdilerinin toplamında ortaya çıkan sonuç istatistik temellerine uygun şekilde ilgili alana dair bir öngörü ortaya koyacak şekilde yorumlanır.
 

Rakip Analizi (Benchmark)

Belirli görevlerin nasıl tamamlandığını anlamak, fırsatları ve tehditleri tanımlamak için yapılan rakip ürün ve hizmetlerinin değerlendirmesidir.
Rakiplerin sunduğu ürünler ve güncel piyasa hakkındaki bilgiyi ve farkındalığı arttırmak için yapılır. Buradan hareketle; dijital ortamın eksik yönleri, farklı bakış açıları ve en iyi örnekler belirlenir.
Bilgi toplama aşamasının bir bölümünde, aynı zamanda zorlu sorunlar için çözümleri bildirirken ve kullanıcı deneyimi ile açıklanabilecek herhangi bir sorunu tanımlarken kullanılır.
Rakip tekliflerinin, özelliklerinin ve işlevselliğinin değerlendirildiği bir fark analizi tablosu oluşturmak yaygın bir metottur. Tüm rakipler üstünden tutarlı bir bilgi sıralaması oluşturmak kilit noktadır.
 

Paydaş Görüşmesi (Stakeholder Interview)

Kilit karar vericilerin, kullanıcıların içinde bulunduğu kültür hakkında net bir fikir sahibi olmalarına, bağlam ve tasarım çözümleri uygulamaları konusunda bilgilendirilmelerine yardımcı olmak için yapılan derinlemesine görüşmelerdir.
Bu görüşmelerden sağlanan içgörüler proje sonunda ne üretileceğini belirler. Paydaş içgörüsünü doğrudan kazanmak her zaman daha iyi bir sistem oluşturulmasını sağlayacaktır.
Proje tasarım araştırması başlamadan önce, bilgi toplama aşamasının bir parçası olarak yapılır. Kapsamlı bir “Brief” oluşturmak için esastırlar. “Collaborative workshop” yerine geçebilir.
Tartışmalar konunun dışına çıkmadan yürütülür. Konu listesinin önceden hazır olması konuşmanın doğrudan ve odaklı olması açısından faydalı olacaktır.
 

Çevrimiçi Anket(Online Survey)

Hedef kitleden sayısal veri elde etmek için açık ve net cevapları olan sorulara odaklanan çevrimiçi anket yöntemidir.
Çevrimiçi anketlerin yönetilmesi diğer tekniklere kıyasla kolaydır, fakat ankete yayında kaldığı sınırlı sürede cevap veren belli bir kullanıcı grubunun görüşlerini yansıtacaktır.
Kullanıcının düşüncelerini, temel ihtiyaçlarını ve mevcut içeriğe yönelik ilgilerini ölçmek ve anlamak için genellikle tasarım sürecinin başında yapılır. Kullanılabilirlik sorunlarını saptamak için uygun bir teknik değildir.
Cevap verme oranını yükseltmek için iyi yapılandırılmış ve cevaplanması kolay soru setleri kullanılır.
 

Odak Grup (Focus Group)

Kullanıcı isteklerine bir moderatör eşliğinde grup tartışması ile ulaşmayı sağlayan bilgilendirici bir tekniktir.
Odak grup araştırması tüketicinin anlık düşüncelerini ve tepkilerini ölçerken, aynı zamanda grup içi dinamiklerin ve organizasyonla ilgili sorunların gözlemlenmesine olanak sağlar. Bununla birlikte, kullanıcıların günler veya haftalar önce yaptıkları -doğrudan gözlemlenmesi masraflı olan- faaliyetleri sorulabilir.
Hedef kitlenin davranışları ve düşünceleri hakkında geniş çaplı bilgi edinilmesi amacıyla, odak grup metodu projenin başlangıç zamanlarında uygulanmalıdır ki iyileştirmeler için fırsatlar bulmaya zaman kalmalıdır.
Dijital platform hakkındaki düşünceleri ve sorunları tartışmak için 6 ila 9 kullanıcıyı bir araya getirilir. Grubun odağını belirleyen bir moderatör ile yürütülür ve çoğunlukla iki saat sürer.
 

Günlük Çalışması (Diary Study)

Kullanıcılardan kendi günlük ortamlarındaki eylemlerini kaydetmelerinin istendiği ve bu yolla birkaç gün veya haftalar sonra sistemle ne zaman etkileşime geçtiklerini günlük olarak anlamayı sağlayan etnografik bir veri toplama yöntemidir.
Görüşmelerde söylenmesi zor olan, gün yüzüne çıkmamış düşünceler ve süreçler ortaya çıkar. Zaman içerisinde gözlemlenebilecek önemli olaylar ve problemleri veya kullanıcı etkileşimindeki diğer hususları fark etmeyi sağlar.
Başka eylemler için de veri sağlayan nitel bir araştırma ve bilgi toplama işlemidir. Katılımcıların ne yaptıklarını ve neden yaptıklarını yansıtmaları için zaman gerekir.
Organizasyonun tarih ve zamanı, katılımcıların nerede oldukları ve benzeri bilgiler kaydedilir. Çalışmalar yapılandırılmış (önceden belirlenen görevler etrafında) ya da yapılandırılmamış (görev belirlemeden ve kullanıcı odaklı) olabilir.
 

Gizlice İzleme (Shadowing)

Kullanıcının ihtiyaçlarını ve davranışlarını anlamak ve onların fiziksel ve sosyal çevreleri hakkında fikir sahibi olmak için onların günlük yaşamının doğrudan ve ilk elden gözlemlenmesidir.
İnsanların ve insan eylemlerinin kültürel bağlamda daha kapsamlı olarak anlaşılmasını sağlayan bir yöntemdir, bu nedenle özellikle yenilikçi araştırmalara çok uygundur. Kullanıcı dünyasındaki karışıklıkları hesaba katarak, peşin hüküm ve önyargıdan uzak durularak tasarım sürecini oluşturmaya olanak sağlar. Ek olarak, kullanıcıların mülakat sırasında unutmaya veya yok saymaya yatkın oldukları sorunları ortaya çıkarır.
Hedef kullanıcı düşünce ve davranışlarının geniş kapsamlı bilgisi için proje başlarında yapılır.
Kullanıcılar genellikle bir gün veya daha fazla süre gözlemlenir ve mülakat yapılır. Gözleme yapılandırılmamış veya yarı yapılandırılmış mülakat da eklenebilir. Gözlemler yazılı notlar, ses kayıtları, videolar veya çekilen fotoğraflarla belgelenir.