Yükleniyor...
 

Eğitim

Kurumsal ihtiyaçlarınız doğrultusunda farklı hedef kitleler için özel olarak hazırlanmış, farklı seviyelerdeki kullanıcı deneyimi odaklı eğitimlerimiz ile iş yapış biçiminizi geliştirmenize yardımcı oluyoruz.

 

Günümüzde dijital dünyada kurumlar; kullanılabilirlik ve kullanıcı deneyimi merkezli bir bakışı tüm ürün tasarım ve geliştirme süreçleri dahilinde bir kurum kültürü olarak içselleştirmek hedefindedir.

Özellikle dijital medya profesyonellerinin bu paradigmalar ve ilgili süreçler hakkında analitik seviyede sahibi olmaları, söz konusu süreçlerin etkili olarak yönetilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu anlamda dijital ürün geliştirme sürecine dahil olan farklı seviyelerdeki çalışanlara yönelik eğitimler önem kazanmaktadır.
Xedzone, üst düzey yöneticilerden ürünlerle ilgili karar vericilere, tasarımcılardan yazılımcılara uzanan farklı profillere yönelik farklı seviyelerde kullanıcı deneyimi eğitimleri sunmaktadır. Tüm eğitimler eğitim alacak kurumun dijital mecraları merkeze alınarak hedef kitlenin ihtiyaçları gözetilerek terzi-usulü hazırlanmaktadır.
Eğitimin hedef kitlesi “Ürünle ilgili karar vericiler” ve “Tasarım ve Geliştirme sürecinde bizzat yer alan kişiler”dir.

Katılımcılar, “Kullanıcı Deneyimi” ve etrafında gelişen ilgili kavramların önemi ve çok boyutlu etkileri konusunda temel bir bilgi ve farkındalık sahibi olurken, ister masaüstü ister mobil olsun, farklı ortamlardaki arayüzleri kullanılabilirlik rehber kurallarına bağlı kalarak analiz ve değerlendirme doğrultusunda temel bilgi ve becerileri kazanacaklardır.

Eğitim hizmetleriyle ilgili detaylı bilgi almak için xed@xedzone.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Tasarım ve Geliştirme Sürecinde bizzat yer alan kişiler bu eğitimin hedef kitlesini oluşturmaktadır.

Katılımcılar “kullanıcı deneyimi merkezli ürün tasarımı ve geliştirme süreci”nin temel aşamalarını ve her aşamada kullanılan yinelemeli iş akışının ayaklarını farklı yaklaşımları göz önünde bulundurmak suretiyle karşılaştırmalı olarak öğreneceklerdir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Eğitim hizmetleriyle ilgili detaylı bilgi almak için xed@xedzone.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Eğitimin hedef kitlesi Tasarım ve Geliştirme sürecinde bizzat yer alan kişilerdir.

Bu eğitim kapsamında “Kullanıcı Deneyimi Eğitimi”ni alan ve kullanıcı araştırması tekniklerine giriş yapan katılımcıların bu teknikleri bizzat kendilerinin deneyimleyerek öğrenmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda, kullanıcı araştırmalarının omurgasını oluşturan ve çoklu-yöntemle gözlem merkezli davranışsal veri toplamak suretiyle gerçekleştirilen “Kullanılabilirlik Testi Eğitimi” verilecektir.

Eğitim hizmetleriyle ilgili detaylı bilgi almak için xed@xedzone.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Farklı kullanıcı gruplarının özgün ihtiyaçlarına cevap veren araçlar ve etkileşimli ortamlar tasarlamak; çok daha kapsayıcı, “evrensel” bir kullanıcı deneyimi sunmak adına önem taşımaktadır.

Eğitimin amacı, “evrensel kullanılabilirlik” kapsamında yer alan kavramların ve ilkelerin aktarılmasıdır. Aynı zamanda söz konusu yaklaşımın önemi ve çok boyutlu etkileri konusunda çalışanların temel bir bilgi ve farkındalık sahibi olmasını sağlamaktır. Buna ek olarak “erişilebilirlik” konusunda değerlendirme yapabilecek seviyede bilgi ve beceri sağlanması da hedeflenmektedir. Hedef kitle “Tasarım ve Geliştirme sürecinde bizzat yer alan kişiler”dir.

Eğitim hizmetleriyle ilgili detaylı bilgi almak için xed@xedzone.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz.