Yükleniyor...
 

Evrensel Kullanılabilirlik ve Erişilebilirlik

Evrensel kullanılabilirlik ve erişilebilirlik başlığı altındaki çalışmalar; dijital platformların sunduğu deneyimleri farklı kültürlerden gelen kullanıcılar, yaşlılar, çocuklar, engelliler vb. gibi farklı kullanıcı gruplarının ihtiyaçları özelinde inceleyen çalışmaları kapsar.
Anasayfa / Biz Kimiz / Yayınlarımız / Evrensel Kullanılabilirlik ve Erişilebilirlik

Inal, Y., Rızvanoğlu, K. ve Yesilada, Y., "Web accessibility in Turkey: awareness, understanding and practices of user experience professionals", Univ Access Inf Soc (2017). https://doi.org/10.1007/s10209-017-0603-3

The overall goal of the present work was to offer an assessment of the current situation in Turkey to suggest areas of improvement and changes to advance web accessibility practices. To meet this goal, we conducted an online survey.


Aytekin, B.A. & Rızvanoğlu, “Creating learning bridges through participatory design and technology to achieve sustainability in local crafts: a participatory model to enable the transfer of tacit knowledge and experience between the traditional craftsmanship and academic education”, K. Int J Technol Des Educ (2018)

The purpose of this study is to enable the transfer of tacit knowledge and experience between these two foundations by creating “learning bridges” through the use of technology in order to achieve sustainability in local crafts in long term. The qualitative multi-method approach adopted, which included the use of participatory design methodology and ethnographic field study in the Mardin. The study indicated that “learning bridges” could be formed and thus facilitate the transfer of tacit knowledge and experience between the academy and workshops through the use of technology. A sustainable educational model presenting a new interactive experience was recommended in light of the findings.


Rızvanoğlu, K., “Herkes için Web mümkün mü?: Evrensel Kullanılabilirlik ve Tasarım”, Ağ Toplumu Kimin Toplumu?, pi: Pazarlama İletişimi ve Kültürü Dergisi, ed. D. Çatalbaş Ürper, Kış 2011/1, 18-27 (2011).

Rızvanoğlu, K., “Herkes için Web mümkün mü?: Evrensel Kullanılabilirlik ve Tasarım”, Ağ Toplumu Kimin Toplumu?, pi: Pazarlama İletişimi ve Kültürü Dergisi, ed. D. Çatalbaş Ürper, Kış 2011/1, 18-27 (2011).


Rızvanoğlu, K., "Herkes için Tasarım, Herkes için Özgürlük", pi: Pazarlama İletişimi ve Kültürü Dergisi, Bahar 2014/02, 16-22 (2014).

Rızvanoğlu, K., Herkes için Tasarım, Herkes için Özgürlük, pi: Pazarlama İletişimi ve Kültürü Dergisi, Bahar 2014/02, 16-22 (2014).


Gidişoğlu, S. ve K. Rızvanoğlu, “İnternette Milliyetçiliğin Tezahürleri: Türkiye’deki Türk Milliyetçisi Sitelerin Görsel ve Söylemsel Analizi”, Siyasi İlimler Derneği VIII. Lisansüstü Kongresi, 129-154, İstanbul, 2010.

Gidişoğlu, S. ve K. Rızvanoğlu, “İnternette Milliyetçiliğin Tezahürleri: Türkiye’deki Türk Milliyetçisi Sitelerin Görsel ve Söylemsel Analizi”, Siyasi İlimler Derneği VIII. Lisansüstü Kongresi, 129-154, İstanbul, 2010. 


Karbaş, E. B. ve K. Rızvanoğlu, “The Turkish Central Doctor Rendezvous System Under Spotlight: A User Study with Turkish Senior Users”, Design, User Experience, and Usability. Interactive Experience Design: Lecture Notes in Computer Science, vol 9188, ed. A. Marcus, Proc. of Int. Conference of Design, User Experience, and Usability: DUXU 2015 held as part of 17th International Conference on Human-Computer Interaction: HCII 2015, 628-637, Springer, Cham, Los Angeles, 2015.

The Central Doctor Rendezvous System (MHRS), which is one of the platforms within “Health in Transformation Project” to provide efficient health services, is promulgated by Turkish Republic Ministry of Health. The aim of this multi-method qualitative user study is to test the usability of MHRS web site with senior users. 


Rızvanoğlu, K. ve Ö. Öztürk, “Local Websites as the New Existence of Traditional Local Cultures in the Virtual Space: An Overview on the Local Websites of Turkey”, Usability and Internationalization. Global and Local User Interfaces: Lecture Notes in Computer Science, vol 4560, ed. N. Aykin, Proc. of 2nd Int. Conference of Usability and Internationalization: UI-HCII 2007 held as part of 12th Int. Conference on Human-Computer Interaction: HCII 2007, 211-218, Springer, Berlin Heidelberg, Pekin, 2007.

With its original traditions and values dating back to hundreds of years in seven different regions, Turkey distinguishes by its own cosmopolite culture from the others. The local sites of the regions also differ by their aspects reflecting the old culture at both the content and the design level with original tools like "virtual graveyard visit, condolence function etc." Benefiting from the Internet technologies creatively and pragmatically, the sites actually enable the citizens (townsman) who live geographically apart to share the traditions and values of their culture. In other words, by providing the familiar cultural experience on the web, the sites enable a kind of virtual access to hometown. Being a former step of a larger study, this study aims to investigate qualitatively this new existence of the local cultures on the Internet by focusing on the content and design aspects of the sites involved.


Rızvanoğlu, K. ve Ö. Öztürk, “When Ritual Becomes Virtual: An Analysis of the Reconstruction of Religious Daily Practices in Turkish Islamic Websites”, Proc. of the 5th International Symposium of Interactive Media Design, 105-110, İstanbul, 2007.

Rızvanoğlu, K. ve Ö. Öztürk, “When Ritual Becomes Virtual: An Analysis of the Reconstruction of Religious Daily Practices in Turkish Islamic Websites”, Proc. of the 5th International Symposium of Interactive Media Design, 105-110, İstanbul, 2007.


Rızvanoğlu, K. ve V. Mahmutoğlu, “Küreselleşen Dünyada Yerel Muhalefet için Alternatif bir Buluşma Alanı: Yerel Web Siteleri”, Proc. of the 1st International Congress on Social and Economic Issues Shaping the World’s Future: New Global Dialogue, 1748-1761, Isparta, 2009.

İçinde bulunduğumuz yüzyıl, teknolojinin ve ekonominin toplumu hızla şekillendirdiği ve değişime neden olduğu bir yüzyıldır. Bu süreçte haberler, bir başka deyişle iletiler, genelde merkezden çevreye doğru akmakta ve monopol bir yapı oluşturmaktadır. Öte yandan, yerel medya ve özellikle yerel web siteleri, sundukları teknolojik altyapı ve toplumsal ifade olanaklarıyla, bu akışı çevreden merkeze gerçekleşecek şekilde değiştiren bir mecra olabilmektedir. Yerel web siteleri, oluşan monopol yapının içinde sivil toplum örgütleri gibi çalışarak yurttaşlık bilincinin gelişmesine katkıda bulunabilen araçlara dönüşebilmekte ve gerek önerdikleri gündemlerle gerekse de tetikledikleri toplumsal dinamiklerle demokrasinin işleyişinde bir aracı olarak işlev görebilmektedir. 

 


Rızvanoğlu, K. “Generating Guidelines for Choosing Appropriate Metaphors in GUIs Through the Analysis of Cross‐Cultural Understanding of Metaphorical Icons: An Explorative Study with French and Turkish Users on an E‐learning Site”, Digital Creativity, 21(2), Aralık 2010, (2010).

This paper investigates the influence of culture on understanding metaphors in GUIs and aims to generate guidelines for choosing appropriate metaphors for users from different cultures. Considering the dual-coded structure of compound metaphorical icons – composed of two major units: image and label – this study evaluates the main hypothesis that understanding of graphical and textual elements of the metaphors differs due to real world and language experiences of the users. 


Rızvanoğlu, K. ve Ö. Özgürol, “Cross-Cultural Understanding of the Dual Structure of Metaphorical Icons: An Explorative Study with French and Turkish Users on an E-learning Site”, Internationalization, Design and Global Development: Lecture Notes in Computer Science, vol 5623, ed. N. Aykin, Proc. of 3rd Int. Conference of Usability and Internationalization: IDGD 2009 held as part of 13th Int. Conference on Human-Computer Interaction: HCII 2009, 89-98, Springer, Berlin Heidelberg, San Diego, 2009.

Research on the cross-cultural understanding of different interface aspects is an area of growing interest in human-computer interaction discipline. This paper mainly investigates the influence of culture on understanding metaphors in graphical user interfaces. Considering the dual coded structure of compound metaphorical icons which is composed of two major units: image and label, this study evaluates the main hypothesis that understanding of graphical and textual elements of the metaphors differs due to the real world and language experiences of the users. An empirical study on a French e-learning site -based on a spatial “Campus” metaphor- was conducted with 68 Turkish and French students. 


Rızvanoğlu, K., “The Use of Metaphors in Graphical User Interfaces: Carry On With The Metaphors or Time For A Paradigm Shift?”, İleti-ş-im (Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Akademik Yayını), 1, 175-189 (2004).

The contemporary theory of metaphor defines the metaphor as a major and indispensable part of our ordinary, conventional way of conceptualizing the world and it asserts that the metaphors are used to define our relationship with the physical environment and to create a context of communication.


Köksalan, M. E., S. Güney ve K. Rızvanoğlu, “World Wide Journey of the Needle: Cross-Cultural Web Radio Experience”, Journal of Intercultural Communication, 22, (2010).

This article examines cross-cultural web radio use of university students coming from strictly distinguishable countries (Turkey and the Netherlands) with respect to both cultural characteristics and the development of the radio cultures. Our research builds on a conceptual framework combining two interrelated variable sets: Cultural value orientations and the factors determining the formation of radio culture in these countries


Güney, S., Rızvanoğlu, K. ve Ö. Öztürk, “Web Radio by Children? An Explorative Study on an International Children’s Radio Network”, İleti-ş-im (Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Akademik Yayını), No: 18, Haziran 2013, 61-80 (2013).

This research investigates the fundamental participation strategies of an online children radio network (Radijojo) concerning organization and production. It focuses on in what extend the interactive services of the platform nurture participation. The research adopts two analysis frameworks to examine the reciprocity between interactive tools of the site and main participation strategies.


Rızvanoğlu, K., Güney, S. and E. Köksalan, “Radio for All? An Intercultural Study on the Web Radio User Experiences of Turkish and Dutch Students”, KURGU Online International Journal of Communication Studies, Sayı: 1 (2009).

Rızvanoğlu, K., Güney, S. and E. Köksalan, “Radio for All? An Intercultural Study on the Web Radio User Experiences of Turkish and Dutch Students”, KURGU Online International Journal of Communication Studies, Sayı: 1 (2009).


Güney, S. and Rızvanoğlu, K. ve Ö. Öztürk, “Voice of Children on Web: A Case Study on an International Childrens Radio Network, Proceedings of the “3rd European Communication Conference: ECREA2010”, Hamburg University, 12‐15 October, 2010, Hamburg, www.ecrea2010hamburg.eu, 2010.

Güney, S. and Rızvanoğlu, K. ve Ö. Öztürk, “Voice of Children on Web: A Case Study on an International Childrens Radio Network, Proceedings of the “3rd European Communication Conference: ECREA2010”, Hamburg University, 12‐15 October, 2010, Hamburg, www.ecrea2010hamburg.eu, 2010.


Güney, S. ve K. Rızvanoğlu, “Bir Topluluk İletişimi Modeli: İnternette Çocuk Radyosu”, Selçuk İletişim (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Akademik Yayını), 6(1), 200-213 (2009).

Bu çalışmanın konusu topluluk radyolarının temel özelliklerinden hareketle çocuklar için, çocuklarla birlikte bir iletişim ortamı tasarlamak ve bu ortamı uygulamaya geçirmek üzere bilimsel bir çerçeveye oturan bir model önerisi ortaya koymaktır. Bu anlamda, uygulamaya geçirilebilecek olan kapsamlı bir projenin ilk ayağını oluşturmak hedeflenmektedir.  

 


Rızvanoğlu, K. ve S. Güney, “Serving for Evolving Diasporic Communities: An Investigative Study on the Functions of Turkish Diasporic Web Sites in Germany”, Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, 9(1), 46-71 (2010).

The central objective of this research is to shed light on the role of the diasporic web sites in terms of fulfilling various needs and expectations of diasporic communities, in which an evolving hybridity in structure has been revealed in recent years. In this context, it is aimed to investigate the functions of Turkish diasporic websites addressing the German-Turkish community.


Rızvanoğlu, K. ve S. Güney, “Recreation Of The Homeland In Cyberspace: A Case Study On Diasporic Websites”, Proc. of the 2nd International Congress of European Turks: ICET2009, 257-271, Antwerp, 2009.

Rızvanoğlu, K. ve S. Güney, “Recreation Of The Homeland In Cyberspace: A Case Study On Diasporic Websites”, Proc. of the 2nd International Congress of European Turks: ICET2009, 257-271, Antwerp, 2009.


Gidişoğlu, S. ve K. Rızvanoğlu, K. “İnternette Türk Milliyetçiliği: Türk Milliyetçisi Siteler ve Ağ Yapısı Üzerine bir Analiz”, Nefret Suçları ve Söylemi, ed. Y. İnceoğlu, 223-245, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2011.

Günümüzde geleneksel medya, çoğu zaman egemen ideolojiyi yansıtırken; yeni medya ise toplumun farklı kesimlerini temsil edebilme niteliğini göstermektedir. Bu bağlamda nefret söyleminin kaynağı medya ya da yeni medya değil; toplumun kendisidir. Toplumdaki egemen ideolojinin geleneksel medya aracılığıyla yeniden üretilmesi ve yaygınlaştırılması yanında yeni medya; teknolojisiyle nefret söyleminin yayılmasına destek olurken, görece demokratik bir görünüme sahip olan kullanıcı içerikli yapısıyla da meşrulaşmasına ve üretici/kullanıcılar tarafından kanıksanmasına neden olur.


Gidişoğlu, S. ve Rızvanoğlu, “Nationalism on the Internet: A Discursive Analysis of the Turkish Case”, Boğaziçi Journal, Review of Social, Economic and Administrative Studies, 25(2), 83-107 (2011).

The main aim of this research is to capture a comprehensive picture of the overtly Turkish nationalist sites that define themselves as nationalist on the Internet and to demonstrate their extent as well as different appearances. Therefore, this research aims to answer first, what role the Internet is playing on the formation and reproduction of collective identity and community for nationalist groups; and second, in doing that, what kind of content is presented in nationalistic web sites through which tools and visual layout design aspects. 

 


Rızvanoğlu K., “Bilişim Toplumunda İnternet Üzerinden Kültürlerarası İletişim Ve Kullanılabilirlik: Paradigmalar Ve Parametreler?”, İleti-ş-im (Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Akademik Yayını), 2, 117-138 (2005).

Yeni bin yılla birlikte, iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişim bilişim toplumuna geçiş sürecini hayatımızın önemli bir parçası haline getirmiştir. Özellikle internet, sürekli gelişen etkileşimli yapısı ve yaygın kullanımıyla, coğrafi olarak birbirinden uzak kullanıcıların birbirleriyle iletişimine olanak tanımış ve alternatif bir kültürlerarası iletişim odağı olarak öne çıkmıştır. 

 


Bilgici, C. ve K. Rızvanoğlu, “L'Evaluation des Pratiques de Lecture dans la Presse en Ligne: Du Journal-papier au Journal sur Internet ?”, İleti-ş-im (Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Akademik Yayını), 9, 123-144 (2009).

Çevrimiçi Basında Okuma Pratiklerinin Değerlendirilmesi; Kağıt Gazeteden İnernette Gazeteye

Günümüzde, sayısal iletişim ortamların hılı teknolojik evrimi sayesinde internet, yazılı basının yeni yayın organı olmuştur. Yasılı basın alanında bu durum yeni yazım tekniklerinin doğmasına ve okuyucuların haber okuma alışkanlıklarının değişmesine neden olmuştur.


Rızvanoğlu, K., “Grafik Arayüzler ve “Yeni (Sayısal) Medya” Emperyalizmi: Sayısal İletişim Ortamları Hala Amerikalı”, Medya Eleştirileri (Gelişime İlişkin Değerlendirmeler), ed. N. T. Akbulut, 149-174, Beta Yayınları, İstanbul, 2005.

İkinci dünya savaşı sonrasında iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişim, yüzyıl sonuna doğru, makina çağının bir sonraki adımı olarak, üzerinde hemen herkesin uzlaştığı yeni bir dönemin kapılarını aralamıştır: bilişim çağı.


Çalışkan, V. Öztürk, Ö. and K. Rızvanoğlu, “Mobile Accessibility in Touchscreen Devices: Implications from a Pilot Study with Blind Users on iOS Apps in iPhone and iPad”, Research and Design Innovations in Mobile User Experience, ed. K. Rızvanoğlu ve G. Çetin, 183-203, IGI Global, ABD, 2013. (SCOPUS ve ACM Digital Library alan endekslerinde taranıyor)

Mobile technology is a new frontier for accessibility. Although mobile developers need solid guidelines to provide accessible experiences, there is a limited number of empirical research on mobile accessibility of different mobile platforms that work through various assistive technologies. In this context, more information is needed to understand both usage patterns and hardware/software platforms to guide decisions to meet the needs of people with disabilities who use mobile devices. 

 


Rızvanoğlu, K., Herkes için Web: Evrensel Kullanılabilirlik ve Tasarım, Punto Yayınları, İstanbul, 2009.

Herkes için Web: Evrensel Kullanılabilirlik ve Tasarım, web erişimi ve kullanımının herkes için evrensel bir hak olduğu iddiasından hareketle, mevcut web ortamlarının çoğunun, gerek içerik, gerekse de tasarım düzeyinde öncelikle tek bir kullanıcı tipine hitap ettiği fikrine vurgu yapıyor: Batılı, genç, erkek ve teknoloji/internet konusunda deneyimli. Mevcut web ortamlarının, kadın, çocuk, yaşlı, özürlü ve hatta farklı kültürlerden gelen kullanıcıların oluşturduğu çeşitliliği gözetmeyen ayrımcı bir yapıda geliştiğini ve içselleştirildiğini örnekler üzerinden ortaya koyan kitap, herkesi kapsayan bir "evrensel kullanılabilirlik" deneyimi için çözüm önerileri sunuyor.

Bize Sorun