Yükleniyor...
 

Kullanıcı Deneyimi Profesyonelleri

Kullanıcı deneyimi profesyonellerinin profilleri, mevcut çalışma deneyimleri, iş yapış biçimleri ve ilgili kurumların alana yaklaşımının incelendiği bu başlıktaki çalışmalar kapsamında Türkiye ve farklı ülkelerdeki ilgili meslek pratikleri incelenmektedir.
Anasayfa / Biz Kimiz / Yayınlarımız / Kullanıcı Deneyimi Profesyonelleri

Inal, Y., Rızvanoğlu, K. ve Yesilada, Y., "Web accessibility in Turkey: awareness, understanding and practices of user experience professionals", Univ Access Inf Soc (2017). https://doi.org/10.1007/s10209-017-0603-3

The overall goal of the present work was to offer an assessment of the current situation in Turkey to suggest areas of improvement and changes to advance web accessibility practices. To meet this goal, we conducted an online survey.


Rızvanoğlu, K., “Dijital Dünya İnsanını Anlamak: Kullanıcı Deneyimi Fenomenine Genel Bir Bakış”, Dijital İnsanı Anlamak, pi: Pazarlama İletişimi ve Kültürü Dergisi, ed. Kaan Varnalı, Yaz 2013/03, 16-22 (2013).

Rızvanoğlu, K., “Dijital Dünya İnsanını Anlamak: Kullanıcı Deneyimi Fenomenine Genel Bir Bakış”, Dijital İnsanı Anlamak, pi: Pazarlama İletişimi ve Kültürü Dergisi, ed. Kaan Varnalı, Yaz 2013/03, 16-22 (2013).


İnal, Y. ve K. Rızvanoğlu, “Türkiye’deki Kullanıcı Deneyimi Profesyonellerinin Profili, Çalışma Ortamları, Kullandıkları Yöntemler ve Mevcut İş Akışı İçindeki Konumları”, İleti-ş-im (Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Akademik Yayını), No: 25, Aralık 2016, 181 - 207 (2016).

Türkiye’deki Kullanıcı Deneyimi Profesyonellerinin Profili, Çalışma Ortamları, Kullandıkları Yöntemler ve Mevcut İş Akışı İçindeki Konumları


Rajanen, D., Clemmensen, T., Iivari, N., Inal, Y., Rızvanoğlu, K., Sivaji, A. and Roche, A. “UX Professionals’ Definitions of Usability and UX – A Comparison Between Turkey, Finland, Denmark, France and Malaysia”, In: Bernhaupt R., Dalvi G., Joshi A., K. Balkrishan D., O’Neill J., Winckler M. (eds) Human-Computer Interaction – INTERACT 2017. INTERACT 2017. Lecture Notes in Computer Science, vol 10516. Springer, Cham, 218-239, Springer, Mumbai, India, 2017.

This paper examines the views of user experience (UX) professionals on the definitions of usability and UX, and compares the findings between countries and within different socio-cultural groups. A mixed-method analysis was employed on data gathered on 422 professionals through a survey in Turkey, Finland, Denmark, France, and Malaysia. Usability appears to be an established concept, respondents across all countries agreeing on the importance of the ISO 9241-11 definition.


İnal, Y., Rızvanoğlu, K. ve Y. Yeşilada, “Türkiye’de Kullanıcı Deneyimi Profesyonellerinin Web Erişilebilirliğine Yönelik Algısı”, 1. Engellilik Araştırmaları Kongresi, Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, Cilt 3, Ek Sayı 1, 19, İstanbul, 2016.

Amaç: Web gündelik hayatımızda önemli bir rol oynamaktadır. Ancak web sayfaları, engellilerin ihtiyaçları gözetilerek tasarlanmadığından dolayı engelli kullanıcılar için erişilebilir değildir. Literatürde kullanıcı deneyimi araştırmalarının sayısı gün geçtikçe artmakla birlikte, bu çalışmalar engelli bireylerin ihtiyaçlarına odaklanmamaktadır.  

 

Bize Sorun